Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Eser Sayısal Kopya

Eserlerin bir kısmının veya tamamının elektronik kopyalarını almak isteyen okuyucularımızın bu talepleri; ilgili mevzuata göre “CD Formu”nu doldurarak başvurmaları ve ücretlerini yatırmaları halinde, yerine getirilir.

E-posta, mektup, faks ya da telefonla başvurularda ; İdare tarafından mevzuat doğrultusunda belirlenen ücret ve ödeme noktaları talep sahiplerine bildirilir. Ödemenin yapıldığına dair dekontun, İdareye gönderilmesinden sonra, talep edilen eserlerin kopyası, araştırmacının adresine gönderilir

CD FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru talepleri posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla yapılabilir. İdarece, başvurular 5 gün içerisinde değerlendirilerek başvuru sahiplerine sonuç bildirilir.